Registerbeskrivning för rekryteringsdatabas i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

 1. Registeransvarig
  KSF Media
  Mannerheimvägen 18
  00100 Helsingfors
  Tel. (09) 125 31
  E-post: fornamn.efternamn@ksfmedia.fi
 2. Kontaktperson för registret
  Anna Lübchow
  KSF Media
  E-post: etunimi.sukunimi@ksfmedia.fi
 3. Registrets namn
  KSF Medias CV-databas.
 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
  Information som finns i den internetbaserade rekryteringsdatabasen används vid rekrytering till registeransvarig. Personer kan med eget samtycke meddela sina uppgifter till registeransvarigs CV-databas (8 § i personuppgiftslagen).
 5. Registrets sakinnehåll
  De uppgifter som lagras framgår från ansökningsblanketten. I registret lagras all information som personen själv uppger.
 6. Regulationsenliga informationskällor
  Den enda regulationsenliga informationskällan är den som uppger information om sig själv.
 7. Utlämning av uppgifter i regel och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller Europas ekonomiområde
  Nej.
 8. Principer för skydd av registret
  Användarrättigheterna till den internetbaserade rekryteringsdatabasen är med personliga elektroniska koder begränsad till dem som deltar i rekryteringsprocesser inom KSF Media.
  Den som svarar för tjänsten (LAURA Rekrytointi Ltd) ansvarar för tekniskt skydd och datasäkerhet för de uppgifter som lagras i registret (LAURA™ -rekryteringsystem)