Personalpoolen

KSF Medias personalpool förmedlar vikarier till Hufvudstadsbladets, Västra Nylands, Östnylands och Hangötidningens redaktion och grafiska avdelning. Vi erbjuder jobb till journalister, layoutjournalister, grafiker, illustratörer och fotografer på våra verksamhetsorter Helsingfors, Ekenäs, Hangö, Borgå och Lovisa.

Som vikarie får du arbeta inom det ledande svenskspråkiga medieföretaget i Finland. Vi erbjuder varierande och utmanande arbetsuppgifter samt möjligheten att utvecklas inom mediebranschen.

Vikariaten inbegriper olika typer av uppdrag för en viss eller obestämd tid p.g.a. sjukledighet, tjänstledighet, semester m.m. Vikariatets längd kan därmed variera från några timmar till flera veckor.

För närmare information kontakta HR-assistenten, tfn 044 783 5712 eller rekry@ksfmedia.fi

 Anmäl ditt intresse genom att fylla i den öppna ansökan.